Photo of Josef Somr

Josef Somr

Born: April 15, 1934, Vracov u Kyjova

?Josef Somr se narodil v moravské obci Vracov u Kyjova jako prostrední ze trí bratru. Rodice meli malé hospodárství a malý Josef na nem už od útlého detství musel pomáhat. Otec, puvodní profesí truhlár, si našel místo na dráze a postupne prošel všemi profesemi, až se stal výpravcím. Jeho syn se tak mohl duverne seznámit s prací ve skladišti, depu i ve stanici. Josef Somr záhy dokázal prestavovat koleje nebo stavet návestidlo. Tyto zkušenosti se mu pozdeji hodily, když natácel svuj nejslavnejší film - OSTRE SLEDOVANÉ VLAKY. Do svých 14 let byl ostatne presvedcen, že pujde v otcových stopách a stane se železnicárem. Jenže po príchodu na kyjovské gymnázium zjistil, že nemá nadání na technické predmety a jeho studijní výsledky byly rozpacité. Prihlášku na brnenskou JAMU podal v podstate náhodou, když se nemohl rozhodnout, co delat po maturite. Podle svých slov býval v detství znacne nesmelý, presto v drobných rolích vystupoval s místními ochotníky a tato zkušenost se mu na škole hodila. V prubehu studia prišel herectví na chut a rychle dohánel vzdelání - zajímal se o hudbu a literaturu. V roce 1956 studium dokoncil a odešel do svého prvního angažmá v Ceském Tešíne. Po dvou letech se vrátil do Brna a další tri roky pusobil v Divadle bratrí Mrštíku. Následující ctyri roky odehrál na jevišti divadla v Pardubicích. Nadejného herce si všimla režisérská dvojka Klos a Kadár. Pridelili mu epizodní roli lékare v psychologickém dramatu OBŽALOVANÝ. Talent Josefa Somra zaujal režiséra Jana Kacera, a tak v roce 1965 herec získal angažmá v práve zakládaném Cinoherním klubu. O rok pozdeji si ho režisér Menzel vybral do role železnicáre ve svém oskarovém snímku OSTRE SLEDOVANÉ VLAKY. Úspech filmu znamenal prunik mezi hereckou elitu. V následujících 35 letech byl pokládán za jednoho z nejlepších psychologických hercu na našem teritoriu, se schopností zahrát komplikované, vnitrními rozpory rozdírané charaktery. Jeho specialitou byli nejruznejší slaboši, intrikáni a hochštapleri, obecne nesympatické postavy. Díky temto rolím Somr obvykle nefiguroval v popredí žebrícku divácké popularity. V 60. letech si zahrál v nekolika kvalitních filmech, jako byla SOUKROMÁ VICHRICE, ÚDOLÍ VCEL nebo SMUTECNÍ SLAVNOST, nejocenovanejší byl jeho výkon ve filmové adaptaci Kunderova románu ŽERT, kde presvedcive zahrál zatrpklého Ludvíka Jakla jako muže živícího léta nadeji, že se pomstí za krivdy spáchané na nem v dávné minulosti. Ackoliv byl Josef Somr vysoce uznávaným hercem, je zajímavé, že hlavní role získával jen výjimecne. Obvykle byl jen prihrávacem nebo protihrácem hlavních postav a objevoval se v rolích stredního ci menšího významu. V roce 1974 získal zajímavou príležitost v televizním seriálu BYL JEDNOU JEDEN DUM, kde si zahrál nespokojeného trafikanta Soumara. O rok pozdeji zazáril v komické roli prísného ucitele ve snímku PÁNI KLUCI. V roce 1978 prestoupil na popud Miroslava Machácka do Národního divadla a stal se jedním z pilíru souboru. Pokracoval ve filmové kariére, objevil se v pohádkách DEVÁTÉ SRDCE a TRI VETERÁNI, v komediích POZOR VIZITA ci SLAVNOSTI SNEŽENEK nebo v dramatu z prostredí protialkoholní lécebny DOBRÍ HOLUBI SE VRACEJÍ. V 90. letech si zahrál coby dustojník v CERNÝCH BARONECH, nicméne podstatne vetší prostor mu v té dobe už dávala Ceská televize. Somruv príjemný hlas nekolikrát využili tvurci vecerníckových seriálu, napr. v CESTÁCH FORMANA ŠEJTROCKA nebo v BUBÁCÍCH A HASTRMANECH. Jeho hlas se coby nesympatický Bretschneider objevil i v animovaných OSUDECH DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA. Namluvil také radu dokumentu a pochopitelne nezanedbával ani práci v dabingu. Velký prostor mu dával rozhlas, zejména stanice Vltava, kde se napr. podílel na úspešném cyklu Pohádky tisíce a jedné noci. Za roli v Hrubínove Romanci pro krídlovku na prknech Národního divadla získal cenu Thálie pro rok 1997. V roce 2001 prevzal druhou za strhující predstavení Gin Game, které vytvoril v pražské Viole spolu s Blankou Bohdanovou. V roce 2005 obdržel z rukou prezidenta republiky za svou celoživotní práci medaili Za zásluhy. Hlavní filmové role vedle zmíneného ŽERTU vytvoril také v Kachlíkove snímku RADOST AŽ DO RÁNA a v Michálkove filmu O RODICÍCH A DETECH. V roce 2002 odešel znechucený nekoncepcností Národního divadla do duchodu a vzápetí ho postihl akutní zánet slinivky, který vedl k nárocné operaci a v následujících letech omezil jeho pracovní nasazení. Pozdeji zacal znovu v divadlech hostovat a pracoval i pro televizi a rozhlas. Pro herectví Josefa Somra bylo vždy charakteristické mimorádné nasazení, peclivá príprava a sebereflexe, díky kterým si mezi kolegy z herecké branže vydobyl mimorádný respekt.


Filmography:

Sort by: Rating
Year
Length
Poster of Boys Don't Cry
76%

Boys Don't Cry (1999)

Movie
Crime |
Drama |
Romance |
USA |
| 118 Min

Female born, Teena Brandon adopts his male identity of Brandon Teena and attempts to find himself and love in Nebraska.

76 118
Poster of Morgiana
72%

Morgiana (1972)

Movie
Drama |
Horror |
Czech Republic |
USA |
| 97 Min

Jealous of her vapidly \good\ sisters popularity, poisonous Viktoria doses pretty Klaras tea with a slow-acting fatal substance. As the latter grows hysterically weak, the former finds success increasingly compromised by guilt, blackmail, and the pesky need to kill others lest she be exposed.

72 97
Poster of The Joke
73%

The Joke (1969)

Movie
Comedy |
Drama |
Czech Republic |
Slovakia |
| 80 Min

In the 1950s, Ludvik Jahn was expelled from the Communist Party and the University by his fellow students, because of a politically incorrect note he sent to his girlfriend. Fifteen years later, he tries to get his revenge by seducing Helena, the wife of one of his accusers.

73 80
Poster of The Valley of the Bees
79%

The Valley of the Bees (1968)

Movie
Czech Republic |
| 97 Min

Ondrej, a young boy who loves bees and bats, is introduced to his new mother, a woman much younger than his father. Her brings her a bowl of flower petals which she starts to throw in the air and then gives out a shriek, as she discovers several bats in the bottom of the bowl. In a rage, Ondrej'...

79 97
Poster of Closely Watched Trains
78%

Closely Watched Trains (1966)

Movie
Comedy |
Drama |
War |
Czech Republic |
| 92 Min

Closely Watched Trains is a Czech film that won the Oscar for best foreign film in 1967. Director Jirí Menzel unfolds an antiwar comedy set during the German occupation of Czechoslovakia about the story of young boy named Milos who has a job at a small Czech train station and falls in love with the ...

78 92Share on:


Reviews & Commentary


Others you may know